Boétheia - společenství křesťanské pomociO. Březiny 228/28, Jeseník 790 01, email: ad.jesenik@seznam.cz, web: www.boetheia.eu
Hlavní menu
Projekty
Různé

SKP Boétheia

Vítejte na stránkách Boétheia - společenství křesťanské pomoci, zapsaný spolek

Jsme nestátní nezisková organizace, která byla v roce 1994 založená křesťanskými církvemi působícími v Jeseníku.

Naším cílem je poskytovat komplex sociálních služeb lidem bez domova, lidem ohroženým sociálním vyloučením a působit ve prospěch lidí znevýhodněných.

V této chvíli máme registrovány sociální služby: Azylový dům pro muže, Azylový dům pro rodiče s dětmi, Noclehárnu pro muže, Noclehárnu pro ženy a Nízkoprahové denní centrum.

Naši práci stavíme na víře v Ježíše Krista, důraz klademe především na úctu a respekt ke klientovi.

Nechť vám Bůh žehná!

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies