Boétheia - společenství křesťanské pomociO. Březiny 228/28, Jeseník 790 01, email: ad.jesenik@seznam.cz, web: www.boetheia.eu
Hlavní menu
Projekty
Různé

Pilotní projekt Housing First v Jeseníku

Registrační číslo: CZ.03.2.X/0.0/0.0/19_108/0015764

Cílem je zavedení konceptu Housing First, tj. metody ukončování bezdomovectví, vč. ověření jeho principů v praxi, a rozvoje návazných služeb pro síť zabydlování. Primárním cílem programu HF je eliminace bezdomovectví, zajištění standardního bydlení osobám zapojených do projektu a jeho následné udržení - to vše za pomoci asertivních metod sociální práce. Hl. dopadem je stabilita poskytnutého bydlení a vyšší kvalita života u 5 podpořených domácností. Důraz je kladen na návaznost a šíření projektu.

Kdy, kde, pro koho

·         Termín realizace: 1. 7. 2020 - 29. 6. 2022

·         Místo realizace: Olomoucký kraj

·         Místo dopadu: Olomoucký kraj

·         Cílová skupina: Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování

Příjemce

·         Boétheia - společenství křesťanské pomoci, zapsaný spolek

·         IČ: 62352946

·         Sídlo:

o    Ulice: Otakara Březiny

o    Číslo popisné: 228/28

o    Městská část: Jeseník

o    Město: Jeseník

o    Kraj: Olomoucký kraj

o    PSČ: 79001

Financování (v Kč)

·         Příspěvek Unie: 2 043 468,00

·         Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 360 612,00

Operační program Zaměstnanost

·         Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

·         Investiční priorita: 2.2 Zlepšování přístupu k službám

·         Specifický cíl: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování

·         Výzva: Podpora programu Housing First (Bydlení především)

    

Více informací o projektu

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies