Boétheia - společenství křesťanské pomociO. Březiny 228/28, Jeseník 790 01, email: ad.jesenik@seznam.cz, web: www.boetheia.eu
Hlavní menu
Projekty
Různé

Základní informace o Azylovém domě pro muže a ženy

Poslání: 

Posláním Azylového domu Boétheia v Jeseníku je podpora mužům a ženám, kteří se z různých příčin ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a chtějí tuto situaci řešit. Individuální podpora je poskytována po dobu nezbytně nutnou prostřednictvím celodenního bydlení, hygieny, možností stravování a motivací k návratu do společnosti. Kapacita služby Azylového domu je stanovena počtem 48 lůžek.

Služba je registrována na základě rozhodnutí Krajského úřadu v Olomouci pod číslem 9351419

Cíle

 1. Stabilizovat sociální situaci uživatele prostřednictvím adaptační doby (přizpůsobení se podmínkám služby) maximálně v délce do 1 měsíce.
 2. Podporovat uživatele k postupnému osamostatnění a návratu do společnosti prostřednictvím: 
 • hledání zaměstnání a jeho udržení,
 • hledání samostatného bydlení (např. spoření na kauci),
 • získání návyku hospodaření s finančními prostředky (řešení dluhů, schopnost naučit se hospodařit s penězi v daném časovém období),
 • prohloubení schopnosti uplatňovat svá práva (lékařská péče, sociální dávky, právo na spravedlivou odměnu za práci apod.),
 • uvědomění si a plnění svých povinností (např. stanovené soudem, rodinnou vazbou, předpisy Azylového domu),
 • podporování a vytváření přirozených vazeb s přáteli a rodinou.

 Cílová skupina

Azylový dům je určen pro muže i ženy starší 18 let, kteří jsou zdravotně soběstační a ocitli se bez střechy nad hlavou, jsou v nepříznivé sociální situaci, která bývá zpravidla spojená se ztrátou domova, a chtějí tuto situaci řešit.

Koho odmítneme: 

 • zájemce, jehož zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení
 • zájemce s akutním infekčním onemocněním
 • zájemce, jehož chování by z důvodu duševní poruchy narušovalo závažným způsobem soužití v azylovém domě
 • zájemce, kterému byl v uplynulé době ukončen pobyt z důvodu porušení Domovního řádu

 

Zásady poskytování sociální služby:

 • Zásada individuálního přístupu

Poskytování služby prostřednictvím individuálního plánování

 • Zásada rovného přístupu

Nediskriminační přístup

 • Zásada odbornosti a týmové práce

Organizujeme vzdělávací akce a společné porady

 • Zásada volby uživatele

Respektujeme přání uživatele v rámci pravidel poskytované služby

 • Zásada křesťanského přístupu k uživateli

Nést víru v dobro života a člověka do situace charakterizovaných nepříznivou sociální situací např. ztrátou smyslu života, utrpením nebo životními tragédiemi.

Nést nadějii do beznadějných situací, tzn. nabízet životní perspektivu, která má širí rozpětí než čistě lidská naděje.

V tíživé situaci přijímat trpícího s laskavostí,  když on sám se už nedokáže přijmout a všichni ostatní jej už odepsali.

 

 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies