Boétheia - společenství křesťanské pomociO. Březiny 228/28, Jeseník 790 01, email: ad.jesenik@seznam.cz, web: www.boetheia.eu
Hlavní menu
Projekty
Různé

Tisková zpráva 09/2017
 
Ocitnout se bez střechy nad hlavou je velmi snadné. Naopak přimět lidi bez domova řešit svou aktuální situaci – především pak co se vlastního zdraví týče – je záležitostí velmi složitou. Ambice v tomto směru má projekt „Předsudek je jako nemoc“, který si klade za cíl zlepšit zdravotní stav i povědomí o něm u klientů azylových domů a ambulantních sociálních služeb organizace Boétheia v Jeseníku.
 
Lidé bez domova jsou velmi často sužováni nemocemi, které jsou vyvolány celkovým oslabením organismu. Vzhledem k tomu, že ztráta zázemí a sociálních vazeb umocňuje stresové zatížení a psychické strádání jedince, jsou tito lidé různými nemocemi i komplikacemi při jejich léčení vystaveni daleko častěji, než zbytek populace. Platí to také v obraně proti infekci, v rychlosti hojení ran anebo v psychické odolnosti vůči vnějším vlivům. U psychicky nemocných jedinců je tak těžké odhadnout, zda k jejich psychickému stavu vedl sociální propad (ztráta bydlení), anebo naopak. „V jesenickém regionu žije velký počet osob bez domova, které si neuvědomují svůj zdravotní stav a potíže, které si jeho neřešením způsobují. Lékařskou péči nevyhledávají, a pokud ano, pak jen sporadicky anebo v akutních záležitostech“, říká Kamil Archel, ředitel azylového domu Boétheia v Jeseníku.
Projekt řeší poskytování zdravotně sociální pomoci lidem v nouzi, poskytování dostatečných informací o zdravotní prevenci a zdravém životním stylu, zajištění odborného poradenství, zvýšení motivace osob bez domova a osob ohrožených sociálním vyloučením k řešení své situace a eliminaci bariér či předsudků ze strany zdravotnického personálu ve vztahu k těmto osobám“, uvedla Martina Fafílková, která má realizaci projektu na starosti.

 

Projekt je realizován po dobu tří let - od července 2017 do června 2020. Podílet se na něm budou zaměstnanci azylového domu Boétheia – společenství křesťanské pomoci, především pak Aneta Koprnová, sociální pracovník pro projekt (kontaktní telefon +420725 454 773). Projekt „Předsudek je jako nemoc“ je financován z Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky.

 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies