Boétheia - společenství křesťanské pomociO. Březiny 228/28, Jeseník 790 01, email: ad.jesenik@seznam.cz, web: www.boetheia.eu
Hlavní menu
Projekty
Různé

Základní informace o Noclehárně pro muže a Noclehárně pro ženy

Poslání 

 Posláním služby Noclehárny je poskytnout pomoc mužům a ženám (ve věkové skupině od 18 let výše) bez přístřeší, důstojné uspokojení základních lidských potřeb, (poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí přenocování) a v případě zájmu také poskytnutí základních informací o sociálních službách, které by mohly pomoci s řešením jejich nepříznivé situace.

 

Služba je registrována na základě rozhodnutí Krajského úřadu v Olomouci pod číslem 4360295


Cílem poskytované služby Noclehárna je:

 • Snížení sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem života uživatelů na ulici prostřednictvím noclehu na noclehárně, hygienického zázemí a sociálního poradenství.
 • Podporovat uživatele, aby svou nepříznivou situaci začal řešit a tím zahájil začlenění do společnosti.

 

Zásady poskytování sociální služby Noclehárna:

 • k uživatelům služby přistupujeme ohleduplně a vstřícně
 • důraz klademe na zachování lidské důstojnosti
 • snažíme se o zachování co největší míry samostatnosti uživatelů
 • stejně tak se snažíme o podporu zachování či obnovení přirozených vztahů s rodinou a přáteli.

 

Cílová skupina

Občané starší 18 let (muži a ženy), bez střechy nad hlavou, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.

 

Zájemce o službu je možné odmítnout v těchto případech:

 1. Pokud poskytovatel neposkytuje službu, o kterou osoba žádá.
 2. Pokud nespadá do okruhu osob vymezených v registru poskytovatelů sociálních služeb.
 3. Pokud není volné místo z důvodu naplnění kapacity zařízení. Za zvlášť nepříznivých povětrnostních podmínek (velké mrazy, dlouhodobý déšť apod.) je možné zájemci poskytnout přečkání noci na židli. O této výjimce rozhoduje pracovník ve službě na základě aktuální situace.
 4. Klientovi dále není umožněn vstup na noclehárnu:
  • pokud je pod vlivem alkoholu nebo jiných psychotropních látek a pokud je agresivní 
  • pokud hrozí nebezpečí zavlečení parazitů
  • pokud ohrožuje provozní pracovníky (např. fyzické napadení, sexuální obtěžování)
  • pokud jeho zdravotní stav vyžaduje lékařskou péči ve zdravotnickém zařízení
  • pokud vyžaduje speciální potřeby – vozíčkáři, nevidomí, neslyšící
 5. Pokud zájemci žádají sociální službu, z jejíhož užívání byli vypovězení v době kratší než 6 měsíců před podáním nové žádosti.

 

Kapacita služby noclehárny je:

 • 10 lůžek pro muže (ul. O. Březiny 228)
 • 4 lůžka pro ženy (ul. Seifertova 689)

 

Nabízíme:

 • poskytnutí přenocování
 • poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí a styku s úřady
 • možnost využít setkání s terapeutem, psychologem a dalšími odborníky

 

 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies