Boétheia - společenství křesťanské pomociO. Březiny 228/28, Jeseník 790 01, email: ad.jesenik@seznam.cz, web: www.boetheia.eu
Hlavní menu
Projekty
Různé

Základní informace o Azylovém domě pro osamělé rodiče s dětmi

Poslání

Posláním Azylového domu Boétheia pro osamělé rodiče s dětmi v Jeseníku je podpora osamělým rodičům (otcům nebo matkám), zákonným zástupcům s dětmi a těhotným ženám od druhého trimestru těhotenství, kteří se z různých příčin ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a chtějí tuto situaci řešit. Individuální podpora je poskytována po dobu nezbytně nutnou prostřednictvím celodenního bydlení, hygieny, možnosti stravování a motivací k návratu do společnosti. Kapacita služby Azylového domu pro rodiče s dětmi je 24 lůžek, 8 lůžek pro rodiče a 16 lůžek pro děti.

Služba je registrována na základě rozhodnutí Krajského úřadu v Olomouci pod číslem 2467733

 

Cíle

 1. Stabilizovat sociální situaci uživatele prostřednictvím adaptační doby (přizpůsobení se podmínkám služby) maximálně v délce do 2 měsíců.
 2. Podporovat uživatele k postupnému osamostatnění a návratu do společnosti prostřednictvím:

 

 • hledání zaměstnání a jeho udržení,
 • hledání samostatného bydlení (např. spoření na kauci),
 • získání návyku hospodaření s finančními prostředky (řešení dluhů, plán
 • hospodaření s finančními prostředky),
 • prohloubení schopnosti uplatňovat svá práva (lékařská péče, sociální dávky,  
 • právo na spravedlivou odměnu za práci apod.),
 • uvědomění si a plnění svých povinností (např. stanovené soudem, rodinnou vazbou, předpisy Azylového domu),
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou.

Zásady poskytování socilní služby:

 Zásada individuálního přístupu.

       Poskytování služby prostřednictvím individuálního plánování.

·           Zásada křesťanského přístupu k uživateli.

       Vychází z přesvědčení, že každý člověk je jedinečnou a neopakovatelnou bytostí, která si zaslouží respekt, podporu a šanci nového začátku spojenou se snahou rozvíjet to dobré v člověku. Mottem je citace verše z Nového zákona: Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy všem jednejte s nimi; v tom je celý Zákon i Proroci. Matouš 7, 12

·           Zásada rovného přístupu.

       Nediskriminační přístup.

·           Zásada odbornosti a týmové práce.

       Organizujeme vzdělávací akce a společné porady.

·           Zásada volby uživatele.

 

       Respektujeme přání uživatele v rámci pravidel poskytované služby.

 

Cílová skupina

Azylový dům je určen pro rodiče (otce nebo matky) s dětmi nebo zákonné zástupce s dětmi a těhotné ženy od 2. trimestru těhotenství, kteří jsou starší 18 let, zdravotně soběstační a ocitli se bez střechy nad hlavou, jsou v nepříznivé sociální situaci, která bývá zpravidla spojená se ztrátou domova, a chtějí tuto situaci řešit. Věk dětí je od 0 do 18 let. Pokud rodič pečuje o postižené dítě a tuto péči sám zvládá, může být v zařízení umístěn. 

Koho odmítneme:

 • Zájemce, jehož zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení.
 • Zájemce s  akutním infekčním onemocněním.
 • Zájemce, jehož chování by z důvodu duševní poruchy narušovalo závažným způsobem soužití v azylovém domě.
 • Zájemce, kterému byl v uplynulé době ukončen pobyt z důvodů porušení řádu azylového domu (viz. Domovní řád).
 • Zájemce, který není naší cílovou skupinou 

Kapacita služby Azylového domu pro osamělé rodiče s dětmi je 8 pokojů

 Poplatek za využívání sociální služby Azylový dům:

 • uživatel                                        105 Kč/den
 • dítě                                                70 Kč/den
 • těhotná bezdětná uživatelka       140 Kč/den

Poplatek se účtuje za kalendářni dny dle uzavřené smlouvy

Nabízíme:

 • ubytování
 • možnost hygieny
 • zajištění prostoru pro přípravu stravy
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí a styku s úřady
 • pomoc při řešení dluhů
 • kontakt s psychologem, terapeutem a dalšími odborníky

 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies