Boétheia - společenství křesťanské pomociO. Březiny 228/28, Jeseník 790 01, email: ad.jesenik@seznam.cz, web: www.boetheia.eu
Hlavní menu
Projekty
Různé

Prevence, zdraví osob bez domova na Jesenicku

Registrační číslo CZ.03.02.01/00/22_018/0001323

 
Cílem projektu je zvýšit dostupnost zdravotní péče osobám se ztíženým přístupem ke zdravotní péči z důvodu sociálního vyloučení, zvýšit jejich motivaci k péči o své zdraví a/nebo zmírnit důsledky jejich rizikového způsobu života. Dalšími cíli projektu je posílit provázanost spolupráce mezi zdravotnictvím a sociální prací, kompenzovat chybějící kompetence v interkulturní a intersociální komunikaci podporovaných osob směrem k poskytovatelům zdravotní péče s ohledem na zplnomocňování, zvýšit jejich zdravotní gramotnost a zvýšit/udržet odbornost a kvalitu práce realizačního týmu.
 
Termín realizace – 1. 6. 2023 – 31. 5. 2026
 
Místo realizace – Olomoucký kraj, město Jeseník
 
Realizátor – Boétheia - společenství křesťanské pomoci, zapsaný spolek (IČ: 62352946)
 
Celkové náklady projektu – 4 846 800 Kč

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Evropského sociálního fondu prostřednictvím  Operačního programu Zaměstnanost plus (76,735 %) a státního rozpočtu (23,265 %).

 

 
CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies