Boétheia - společenství křesťanské pomociO. Březiny 228/28, Jeseník 790 01, email: ad.jesenik@seznam.cz, web: www.boetheia.eu
Hlavní menu
Projekty
Různé

Název projektu:       Vybrané služby sociální prevence v Olomouckém kraji

 

Registrační číslo projektu:                        CZ.1.04/3.1.00/05.00064

Datum zahájení realizace projektu:          1. 8. 2012

Datum ukončení realizace projektu:         28. 2. 2015

Celkové náklady v Kč:                                  107 862 660,00

Výše dotace ESF:                                             91 683 261,00

Výše dotace ze státního rozpočtu:                    16 179 399,00

Podíl Olomouckého kraje:                                                 0,00

 

Projekt je spolufinancován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Prohlášení příjemce dotace bylo podepsáno dne 31. 8. 2012.

 

Předmětem projektu je zajištění poskytování vybraných sociálních služeb z oblasti sociální prevence (azylové domy §57 a soci8ln9 rehabilitace §70] a jejich dostupnosti osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na celém území Olomouckého kraje.

 

Hlavním cílem projektu je poskytování sociálních služeb osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na území Olomouckého kraje. Bude kladen důraz zejména na posílení kontrolní činnosti z důvodu akcentování kvality zajištění sociálních služeb, a tím vytvoření podmínek pro zajištění podpory a pomoci okruhu osob za účelem sociální inkluze a prevence sociální exkluze osob na území Olomouckého kraje. Projekt je zaměřen na podporu poskytování následujících sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů: Azylové domy pro muže a ženy a azylové domy pro rodiny s dětmi (§57) a sociální rehabilitace (§70).

 

 

Zpracovala: Mgr. Lenka Petrásková

                       l.petraskova@kr-olomoucky.cz

                       tel: 585 508 475

 

 

 

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem České republiky.

 

 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies