Boétheia - společenství křesťanské pomociO. Březiny 228/28, Jeseník 790 01, email: ad.jesenik@seznam.cz, web: www.boetheia.eu
Hlavní menu
Projekty
Různé

Každý má svou hodnotu

 

„Každý má svou hodnotu“ je název projektu, který za financování z rozpočtu Města Jeseník proběhl ve dvou fázích o letošních letních prázdninách v Azylovém domě pro matky s dětmi, který v Jeseníku provozuje NNO Sdružení křesťanské pomoci Boétheia.

Projekt si kladl za cíl pomocí arteterapie výtvarnými a hudebními technikami uvolnit klienty azylového domu od napětí a stresu, který situace bezdomovectví přináší. Lidé, kteří se ocitnou bez přístřeší jsou společností automaticky vyloučeni. Potýkají se s různými problémy, které je do jejich situace zavedly. Sociální pracovníci se jim snaží pomoci při řešení jejich problémů, často je ale velkou překážkou rezignace, ztráta naděje a víry v lepší budoucnost. Možnost věnovat se tvořivým technikám při arteterapii vede k posílení vědomí vlastní hodnoty a sebedůvěry, což je důležitým krokem pro začlenění sociálně vyloučených do společnosti.

Projekt se zaměřil jednak na práci s výtvarnými materiály a tvorbu drobných výrobků a také na hru na perkusní hudební nástroje - bubny, tamburíny, shakery. Hra na tyto hudební nástroje je jednoduchá a přináší jak fyzické, tak psychické uvolnění. Dá se využít u malých dětí, stejně jako u větších, či dospělých. Při těchto technikách je možné pracovat s každou skupinou samostatně, nebo společně. Při společné práci dětí a rodičů se také posílí rodinné vazby a upevní vztahy v těchto většinou narušených rodinách.

V rámci výtvarného týdne, který proběhl od 6.7. – 10.7. si účastníci mohli vyzkoušet malbu na hedvábí, savování textilu podle vlastních šablon, techniku drátkování sklenic a kamínků, malbu na sklo – svícny pro čajové svíčky a batiku na trička a textilní tašky. Z každého dne si účastníci odnesli jeden vlastnoruční výrobek.

Pro společné bubnování byl vyhrazen týden od 10.8. – 14.8. Účastníci se mohli seznámit s různými druhy perkusních nástrojů a způsobem hry na ně.

Zatím, co výtvarné techniky oslovily dívky a jejich maminky, bubnování se stalo více doménou chlapců, i když ani dívky se nenechaly zahanbit. I k této aktivitě se přidali i dospělí.

Celkem se výtvarného týdne zúčastnilo 6 dětí a 5 dospělých, bubnování 9 dětí a 4 dospělí.

Přestože šli účastníci do aktivit s nadšením, problémem se při obou technikách ukázala nedostatečná vytrvalost.

Jsme velmi rádi, že projekt se uskutečnil a poskytl dětem i jejich rodičům možnost smysluplného využití volného času a věříme, že posílil i sebevědomí účastníků. Některé z výrobků poslouží k další prezentaci SKP Boétheia, a potažmo i Města Jeseník, na akcích pro neziskové organizace.

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies