Boétheia - společenství křesťanské pomociO. Březiny 228/28, Jeseník 790 01, email: ad.jesenik@seznam.cz, web: www.boetheia.eu
Hlavní menu
Projekty
Různé

Pozvánka na Členskou schůzi

Rada Boétheia – společenství křesťanské pomoci, zapsaný spolek

se sídlem O. Březiny 228/28, 790 01 Jeseník

IČ: 62352946

tímto svolává

řádnou členskou schůzi

 

která se bude konat dne 27. 11. 2019 v 16:30 hodin v sídle organizace na adrese Boétheia - SKP, Otakara Březiny 228/28, 790 01 Jeseník.

 

Program :

  1. Zahájení členské schůze, ověření její usnášeníschopnosti, schválení programu valné hromady.

  2. Volba předsedy členské schůze, 2 zapisovatelů, 2 skrutátorů a 2 ověřovatelů zápisu.

  3. Informace o činnosti spolku

  4. Výhled činnosti spolku na rok 2020

  5. Rozpočet spolku

  6. Diskuse

  7. Usnesení

  8. Závěr

 

Rada Boétheia – společenství křesťanské pomoci, zapsaný spolek.

V Jeseníku dne 5.11.2019

 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies