Boétheia - společenství křesťanské pomociO. Březiny 228/28, Jeseník 790 01, email: ad.jesenik@seznam.cz, web: www.boetheia.eu
Hlavní menu
Projekty
Různé

Název projektu:       Vybrané služby sociální prevence v Olomouckém kraji

 

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00085
Datum zahájení realizace projektu: 1. 11. 2014
Datum ukončení realizace projektu: 31. 10. 2015
Celkové náklady v Kč: 39 461 643,00
Výše dotace ESF:   33 542 396,55
Výše dotace ze státního rozpočtu:  5 919 246,45
Podíl Olomouckého kraje: 0,00

 

Projekt je spolufinancován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Prohlášení příjemce dotace bylo podepsáno dne 22. 9. 2014.

 

Předmětem projektu je zajištění poskytování vybraných sociálních služeb z oblasti sociální prevence (azylové domy §57 a soci8ln9 rehabilitace §70] a jejich dostupnosti osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na celém území Olomouckého kraje.

 

Hlavním cílem projektu je poskytování sociálních služeb osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na území Olomouckého kraje. Projekt je zaměřen na podporu poskytování následujících sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů: Azylové domy pro muže a ženy a azylové domy pro rodiny s dětmi (§57) a sociální rehabilitace (§70).

 

 

Zpracovala: Mgr. Lenka Petrásková

                       l.petraskova@kr-olomoucky.cz

                       tel: 585 508 475

 

 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem České republiky

 

 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies