Boétheia - společenství křesťanské pomociO. Březiny 228/28, Jeseník 790 01, email: ad.jesenik@seznam.cz, web: www.boetheia.eu
Hlavní menu
Projekty
Různé

 

hlavicka

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Prioritní osa 4.3 Sociální integrace a rovné příležitosti
Číslo oblasti podpory 4.3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit
Číslo výzvy 55
Název výzvy Výzva pro obce k předkládání IP v rámci 3.2 – Podpora sociální
integrace příslušníků romských lokalit
Registrační číslo projektu CZ.1.04/3.2.00/55.00006
Datum zahájení projektu 01.06.2011
Datum končení projektu 31.05.2015
Příjemce dotace Město Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, Jeseník
Statutární zástupce příjemce Ing. Marie Fomiczewová
Kontaktní osoba Ing. Martina Mařáková (martina.marakova@mujes.cz)
Rozpočet projektu 23 760 906,00 Kč (85% strukturální fondy, 15% státní rozpočet)

Další informace: http://www.jesenik.org/projekty-mesta/34484-o-projektu.html

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies