Boétheia - společenství křesťanské pomociO. Březiny 228/28, Jeseník 790 01, email: ad.jesenik@seznam.cz, web: www.boetheia.eu
Hlavní menu
Projekty
Různé

 

Název projektu:       Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb

v Olomouckém kraji (Sociální integrace OK)

Registrační číslo projektu:                        CZ.1.04/3.1.00/05.00015

Datum zahájení realizace projektu:          1. 10. 2008

Datum ukončení realizace projektu:         30. 9. 2012

Celkové náklady v Kč:                                  323 031 949,00

Výše dotace ESF:                                            274 577 156,65

Výše dotace ze státního rozpočtu:                    48 454 792,35

Podíl Olomouckého kraje:                                                  0,00

 

Projekt je spolufinancován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Prohlášení příjemce dotace bylo podepsáno dne 6. 10. 2008.

 

Předmětem projektu je zajištění poskytování vybraných sociálních služeb z oblasti sociální prevence a jejich dostupnosti osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na celém území Olomouckého kraje.

 

Hlavním cílem projektu je napomoci osobám ohroženým sociálním vyloučením a osobám sociálně vyloučeným plně se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti. Zejména pak umožnit těmto skupinám osob jejich návrat či vstup na trh práce, udržení se na trhu práce, případně jim umožnit přístup ke službám, které návrat či vstup na trh práce umožňují.

 

Projekt se zaměřuje na následující sociální služby ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:

- podpora samostatného bydlení,

- azylové domy pro muže a ženy,

- azylové domy pro osamělé rodiče s dětmi,

- domy na půli cesty,

- intervenční centra,

- nízkoprahová denní centra,

- nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (věk 15 – 26 let),

- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

- sociálně terapeutické dílny,

- terénní programy,

- sociální rehabilitace,

- raná péče.

 

Jednotliví poskytovatelé sociálních služeb v jednotlivých regionech budou vybráni na základě výběrového řízení vedeného firmou CPS Consulting, s. r. o.

 

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem České republiky.

 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies