Boétheia - společenství křesťanské pomociO. Březiny 228/28, Jeseník 790 01, email: ad.jesenik@seznam.cz, web: www.boetheia.eu
Hlavní menu
Projekty
Různé

 

„Azylové domy v Olomouckém kraji I.“ 

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010213

Datum zahájení realizace projektu: 1. 11. 2018

Datum ukončení realizace projektu: 31. 8. 2022

Celkové náklady v Kč: 296 697 084,70 Kč

Výše dotace ESF: 252 192 521,99 Kč

Výše dotace ze státního rozpočtu: 29 669 708,47 Kč

Podíl Olomouckého kraje: 14 834 854,24 Kč

Cílem projektu je zajistit fungování vybraných služeb sociální prevence na území Olomouckého kraje v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Realizací projektu bude dosaženo stabilní zajištění poskytování služby azylové domy v Olomouckém kraji. Projekt vytvoří podmínky pro prevenci soc. vyloučení a pro sociální začleňování osob ohrožených soc. vyloučením na území Olomouckého kraje. Projektové aktivity zajistí dostupnost soc. služby azylové domy a zajistí kontrolu těchto služeb, jestli adekvátně naplňují poskytování sociální služby podle předmětu uzavřené smlouvy. V rámci projektu bude zajištěno financování a podpora 22 azylových domů

Projekt „Azylové domy v Olomouckém kraji I.“, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010213 je hrazen v rámci Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky 

 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies