Boétheia - společenství křesťanské pomociO. Březiny 228/28, Jeseník 790 01, email: ad.jesenik@seznam.cz, web: www.boetheia.eu
Hlavní menu
Projekty
Různé

 

 

V roce 2018 je poskytnuta dotace na zajištění sociálních služeb na území Olomouckého kraje z finančních prostředků Olomouckého kraje a to v souladu s Programem finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji a jeho Podprogramem č. 2 – Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje určená na poskytování sociálních služeb nestátními neziskovými organizacemi.
Účelová dotace je určena výhradně k finančnímu krytí uznatelných výdajů ( nákladů) sociálních služeb poskytovaných na území Olomouckého kraje.
 Dotace je použita na úhradu mzdových výdajů a s tím souvisejících odvodů.
 
-        Azylové domy 9351419         částka 418 000,-   ( Azylový dům dům pro muže a ženy)

 -       Azylové domy 2467733         částka 192 900,-   ( Azylový dům pro rodiče s dětmi)

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies