Boétheia - společenství křesťanské pomociO. Březiny 228/28, Jeseník 790 01, email: ad.jesenik@seznam.cz, web: www.boetheia.eu
Hlavní menu
Projekty
Různé

Název projektu:      Služby sociální prevence v Olomouckém kraji“ 

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057
Datum zahájení realizace projektu: 1. 11. 2015
Datum ukončení realizace projektu: 28. 2. 2019
Celkové náklady v Kč: 336 620 483, 64 Kč 
Výše dotace ESF:   286 127 411, 09 Kč
Výše dotace ze státního rozpočtu:  33 662 048, 36 Kč
Podíl Olomouckého kraje: 16 831 024, 19 Kč

 Projekt je spolufinancován v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Cílem projektu je zajistit fungování 7 vybraných služeb sociální prevence na území Olomouckého kraje v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách.

V rámci projektu budou financovány následující služby sociální prevence:

 

  • azylové domy (§ 57) - v rámci § 57 budou podporovány Azylové domy pro muže a ženy a Azylové domy pro rodiny s dětmi, 
  • sociální rehabilitace (§ 70), 
  • sociálně terapeutické dílny (§ 67), 
  • podpora samostatného bydlení (§ 43), 
  • domy na půl cesty (§ 58), 
  • intervenční centra (§ 60a) 
  • a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65).

 

Vybrané sociální služby projektu budou podporovat cílové skupiny v tomto projektu a přispívat k jejich sociálnímu začleňování, které je definováno jako proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný. Po dobu realizace projektu bude zajištěno stabilní financování vybraných služeb pro cílové skupiny.

Realizací projektu bude dosaženo vytvoření podmínek pro prevenci sociálního vyloučení a pro sociální začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením na území Olomouckého kraje prostřednictvím zajištění poskytování dostupnosti a kvality a kontroly služeb vybraných sociální prevence (azylové domy, domy na půl cesty, intervenční centra, podpora samostatného bydlení, sociálně aktivizační služby pro rodiny a dětmi, sociálně terapeutické dílny a sociální rehabilitace).

Zpracovala:

Mgr. Monika Zbožínková

Email: m.zbozinkova@kr-olomoucky.cz

Tel. 585 508 379, 720 514 050

 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies