Boétheia - společenství křesťanské pomociO. Březiny 228/28, Jeseník 790 01, email: ad.jesenik@seznam.cz, web: www.boetheia.eu
Hlavní menu
Projekty
Různé

Zpráva z akce Turnaj ve stolním fotbale, podpořené z rozpočtu Města Jeseník – příspěvky do 20 tisíc.

 

Realizace projektu byla posunuta z administrativních důvodů z plánovaného termínu 13.3.2010 na 15.5.2010.

Měsíc před akcí byla v souladu se záměrem projektu zaslána pozvánka s plakátkem Turnaje na nízkoprahové kluby 4.lístek, Virtus o.s. a do Základní školy Fučíkova Jeseník. Bylo rozdáno několik plakátků. Rovněž byla pozvánka zaslána p.Sokolové ke zveřejnění na stránkách UNa. Na stránkách SKP Boétheia byla akce také prezentována.

Stolní fotbal typ Atlantis Home II. s deskou z tvrzeného skla byl zakoupen přes internet v hodnotě 15490,- Kč + 300,- poštovné.

Hodnotné ceny jako flash disky, sluchátka, sady kompaktních disků a obaly na ně, nebo elektronické sudoku, byly zakoupeny v hodnotě do 2.000,-Kč, jak umožňoval projekt. Na občerstvení v hodnotě 1174,- Kč jsme zvolili párky, sladké pečivo, sušenky, pití. Kancelářské potřeby byly zakoupeny v hodnotě do 1000,- Kč.

 

Dobrovolníci:

Akce se dobrovolně bez nároku na honorář zúčastnili Eliška Kužílková jako fotograf, Martin Černoch a Pavlína Gřondilová jako pomocní rozhodčí.

 

Průběh hry:

Charakter turnaje byl zaměřen na rozvoj schopnosti a spolupráce s kolektivem. Účastníkům byla poskytnuta určitá volnost a právo spolurozhodování při řešení sporných situací během hry. Všichni zúčastnění dodržovali pravidla fair paly a až na pár drobných nedorozumění ve skupině mladších, byli schopni respektovat nastavený systém hry. Rozhodčí do průběhu turnaje zasahovali direktivním způsobem jen v minimální míře.

 

Systém hry:

Hrálo se ve dvoučlenných týmech, ve dvou skupinách rozdělených podle věku. Ve skupině se utkal každý tým se všemi ostatními ve dvou po sobě jdoucích zápasech. Ten tým, který dříve dosáhl skóre šesti gólů, vyhrál zápas. Tři týmy z každé skupiny postoupily do závěrečného finále. Tam bylo totožným systémem hry rozhodnuto o prvním, druhém a třetím místě.

 

Pozitivní dopad:

Rozvoj tolerance vůči názorům a potřebám ostatních členů skupiny. Tříbení smyslu pro spolupráci a komunikaci v týmu. Zlepšování koordinačních a manipulačních schopností samotnou hrou. Osvojování komunikačních dovedností s neznámými lidmi.

 

 

Mnozí lidé by si mohli myslet, že stolní fotbálek je záležitostí spíše pro starší hráče, ale opak je pravdou. I mladší děti hrají se stejným zápalem a nadšením pro hru, jako jejich starší kamarádi. Jednomu chlapci jsme dokonce museli přistavit dřevěnou bedýnku, na které stál, protože byl příliš malý na to, aby viděl na hrací plochu. Středně velké děti nejvíce bažily po vítězství. Zatímco ti nejstarší hráli pro radost ze hry. Vítězství a ceny už pro ně znamenaly jen sladkou třešničku na dortu slávy a uznání za tvrdě vybojovaný zápas.

 

Zhodnocení projektu:

Turnaje se zúčastnilo celkem 9 dětí ze 4.lístku se svými 2 vedoucími a 9 dětí z azylového domu. Celkem vytvořily 9 dvoučlenných týmů. Spolupráce a navazování nových kontaktů se projevila, když v každém týmu byl lichý počet dětí, což znamenalo, že neměly partnera do týmu ze své organizace. Děti se dokázaly domluvit a vytvořily smíšený tým. Je škoda, že se akce nezúčastnily děti z Virtusu a Základní školy Fučíkova, i když mezi našimi dětmi jsou žáci této školy.

Děti měly možnost strávit čas aktivním způsobem a navíc vyhrát hodnotné ceny, které je evidentně potěšily.

Zapojení rodičů našich dětí do projektu bylo formou úklidu a přípravy prostoru azylového domu. Prospěšnost zakoupeného fotbálku se projevuje stále, kdy ho mají děti v oblibě a rádi ho hrají. Je dobrou alternativou počítače a v deštivých dnech dokáže dětem přinést dobrou zábavu a aktivní způsob trávení volného času.

 

Zpracovala :

Wrožynová Yvona, vedoucí Ad

Vítek Laštovica, rozhodčí Turnaje

Jeseník 24.5.2010

 


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies