Boétheia - společenství křesťanské pomociO. Březiny 228/28, Jeseník 790 01, email: ad.jesenik@seznam.cz, web: www.boetheia.eu
Hlavní menu
Projekty
Různé

Poslání 

Posláním Nízkoprahového denního centra je nabídnout lidem v nepříznivé sociální situaci možnost uspokojit jejich základní lidské potřeby a nabídnout jim pomoc a podporu při hledání řešení jejich problémů.

 

Cílová skupina

Nízkoprahové denní centrum je určeno pro skupinu mužů a žen starších 18 let, kteří se ocitli  v nepříznivé sociální situaci


Cílem poskytované služby Nízkoprahové denní centrum je:

  snížení zdravotních rizik souvisejících se způsobem života osob na ulici, a to prostřednictvím pobytu v Nízkoprahovém denním centru (poskytnutí bezplatného pobytu v prostorách NDC, kde je k dispozici WC, sprcha a místnost k posezení).    

  Snížení sociálních rizik je realizováno formou sociálního poradenství. Cílem sociálního poradenství je pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů.


Základní činnosti služby:

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí


Základní úkony poskytované v rámci služby:

 • poskytnutí zázemí pro osobní hygienu (v případě potřeby poskytnutí asistence při osobní hygieně)
 • poskytnutí podmínek pro vyprání šatstva, výdej a výměna šatstva
 • poskytnutí zázemí pro přípravu stravy (v případě potřeby poskytnutí asistence při přípravě stravy)
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při vyřízení osobních dokladů (rodný list, občanský průkaz, apod.)
 • pomoc při zajištění finančních prostředků (zejména dávek pomoci v hmotné nouzi)
 • pomoc při hledání vhodného zaměstnání
 • pomoc při sepisování dokumentů, při sestavování a podeji žádostí, doprovod na úřady
 • pomoc při zajištění vhodného bydlení nebo ubytování (na noclehárně, v azylovém domě či ubytovně)
 • pomoc při zprostředkování kontaktu s rodinou nebo jinými blízkými osobami

  Zájemce o službu je možné odmítnout v těchto případech:

 1. Pokud poskytovatel neposkytuje službu, o kterou osoba žádá.
 2. Pokud nespadá do okruhu osob vymezených v registru poskytovatelů sociálních služeb.
 3. Pokud zdravotní stav osoby vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení
 4. Pokud hrozí nebezpečí, že by osoba vnesla do NDC parazity a odmítá tento problém řešit
 5. Pokud je zjevné infekční onemocnění
 6. Pokud má osoba psychiatrické onemocnění, které potřebuje odborný dohled či léčbu
 7. Pokud byl v uplynulé době ukončen pobyt z důvodů porušení řádu NDC
 8. Pokud je pod vlivem alkoholu, je agresivní nebo pod vlivem omamných látek

 

 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies