Boétheia - společenství křesťanské pomociO. Březiny 228/28, Jeseník 790 01, email: ad.jesenik@seznam.cz, web: www.boetheia.eu
Hlavní menu
Projekty
Různé

Základní informace o Azylovém domě pro osamělé rodiče

Poslání

Posláním Azylového domu je nabízet prostřednictvím poskytování pobytové služby podporu rodičům, zákonným zástupcům s dětmi a těhotným ženám od druhého trimestru těhotenství, kteří se z různých příčin ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, jsou zdravotně soběstační a chtějí tuto situaci řešit. Individuální podpora vychází z křesťanských principů a je poskytována po dobu nezbytně nutnou zpravidla jednoho roku prostřednictvím celodenního bydlení, hygieny, možnosti stravování a motivací k návratu do společnosti. 

Služba je registrována na základě rozhodnutí Krajského úřadu v Olomouci pod číslem 2467733

 

Cílová skupina

Azylový dům je určen pro rodiče s dětmi, nebo zákonné zástupce s dětmi starší 18 let a těhotné od 2. trimestru těhotenství, kteří jsou zdravotně soběstační a ocitli se bez střechy nad hlavou, jsou v nepříznivé sociální situaci, která bývá zpravidla spojená se ztrátou bydlení, a chtějí tuto situaci řešit.  Věk dětí je od 0 do 18 let. Kapacita zařízení je 24 lůžek 7 lůžek pro rodiče a 17 lůžek pro děti. Pokud matka pečuje o postižené dítě a tuto péči sama zvládá, může být v zařízení umístěna.

Koho odmítneme:

 • Zájemce, jehož zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení.
 • Zájemce s  akutním infekčním onemocněním.
 • Zájemce, jehož chování by z důvodu duševní poruchy narušovalo závažným způsobem soužití v azylovém domě.
 • Zájemce, kterému byl v uplynulé době ukončen pobyt z důvodů porušení řádu azylového domu (viz. Domovní řád).
 • Zájemce, který není naší cílovou skupinou 

Kapacita služby Azylového domu pro rodiče s dětmi je 7 pokojů

 

Zásady poskytování socilní služby:

 

 • Zásada individuálního přístupu.

  Poskytování služby prostřednictvím individuálního plánování.

  Zásada křesťanského přístupu k uživateli.

  Vychází z přesvědčení, že každý člověk je jedinečnou a neopakovatelnou bytostí, která si zaslouží respekt, podporu a šanci nového začátku spojenou se snahou rozvíjet to dobré v člověku. Mottem je zlaté pravidlo:“Chovejte se k lidem přesně tak, jak byste chtěli, aby se oni chovali k vám.“ Mt.7,12

  Zásada rovného přístupu.

  Nediskriminační přístup.

  Zásada odbornosti a týmové práce.

  Organizujeme vzdělávací akce a společné porady.

  Zásada volby uživatele.

  Respektujeme přání uživatele v rámci pravidel poskytované služby..

 

Nabízíme:

 • ubytování
 • možnost hygieny
 • zajištění prostoru pro přípravu stravy
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí a stzku s úřady
 • pomoc při řešení dluhů
 • kontakt s psychologem, terapeutem a dalšími odborníky

 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies